Design Matters #20 – Het Manifest

Een tijdgewricht waarin veel onzeker is, vraagt om zekerheden. Een manifest kan de vormgevers van de toekomst houvast bieden. Geen wonder dus dat de vele manieren waarop design een rol kan spelen in maatschappelijke vraagstukken wordt verkend en vastgelegd in een manifest. Deze avond zet de belangrijkste publicaties die recentelijk door ontwerpers zijn opgesteld op een rij, beginnend met een historisch overzicht van alle design manifesten door Marjanne van Helvert en haar boek The Responsible Object. A history of design ideology for the future.

De nieuwe manifesto’s zijn soms heel praktisch, zoals het Internet Of Things Manifesto, dat inzoomt op de voorwaarden aan producten die zijn verbonden aan het internet. Of het Positive Design Manifesto, dat wellbeing als uitgangspunt heeft. Maar misschien kan ook het boek The Politics of Design van Ruben Pater, het onderzoek als Design is/as War van Isabel Mager of een designproject als This Ecocide fungeren als een manifest. Met deze inventarisatie wordt bovendien de vraag onderzocht waarom Het Manifest juist nu weer zo populair is.

Met sprekers: Ruben Pater, Marjane van Helvert, Marcel Schouwenaar, Isabel Mager, Bernhard Lenger en Anna Pohlmeyer.

Donderdag 23 februari 2017, 20-22u

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Toegang GRATIS