boeken

Do It Ourselves

A new mentality in Dutch Design

Nederlandse ontwerpers hebben de afgelopen jaren een scherpe koerswijziging doorgemaakt. Designjournalist en–criticus Jeroen Junte beschrijft voor het eerst deze nieuwe fase in de ontwikkeling van Dutch Design in vijf essays, acht interviews, tien manifesto’s en bijna 20 projecten. De nieuwe lichting ontwerpers kiest nieuwe waarden en uitgangspunten en streeft door onderzoek en samenwerking naar maatschappelijke relevantie en impact. Deze ‘post-crisisgeneratie’ is bevlogen, optimistisch, maar ook pragmatisch met oog voor schoonheid. Humor en het concept als bijna obligate instrumenten zijn verruild voor engagement en vrij onderzoek. Ironie en beschouwende kritiek hebben plaatsgemaakt voor onbevangenheid en dadendrang. Ambacht en lokale productie worden onderzocht als een realistisch alternatief voor vastgelopen systemen. Naast kunst en design worden ook wetenschap, technologie, sociale studies en politiek gezien als speelvelden voor ontwerpers. Kortom, de nieuwste generatie ontwerpers zoekt naar een inhoudelijke verdieping van het vak en streeft naar een positieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Bestellen kan HIER

Must See

Design in Nederland

Het beste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van design en architectuur is door Jeroen Junte in dit boek bij elkaar gebracht. See voor musea en galeries, Sleep voor hotels, Eat & Drink voor cafés en restaurants. Met tips van bekende Dutch designers en architectuurwandelingen langs iconische gebouwen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Must See is de eerste volwaardige gids voor design en architectuur in Nederland.

Think Dutch

Conceptual Architecture and Design
in the Netherlands

Een aanstormende generatie Nederlandse ontwerpers en architecten wordt belicht aan de hand veertien interviews en 476 projecten en producten. Op indrukwekkende wijze legt dit nieuwe inzichten en toekomstgerichte visies bloot. Kritische discussie en engagement zijn karakteristiek voor de houding van creatieve professionals, en juist deze benadering is een essentieel kenmerk van Nederlandse architectuur en design van de afgelopen jaren. Daarbij vervagen klassieke grenzen tussen de creatieve vakgebieden. Daarom maakt THINK DUTCH! geen fundamenteel onderscheid tussen design en architectuur.

The World is our Toolbox

Studio Remy Veenhuizen

Tejo Rémy en René Veenhuizen werken al vele jaren samen en zijn internationaal zeer gewaardeerde designers. Hun ontwerpen worden over de hele wereld geëxposeerd en zijn vertegenwoordigd in vele museale collecties waaronder die van het Stedelijk Museum Amsterdam maar ook het MoMa in New York. Studio Remy & Veenhuizen neemt de vrijheid om alles wat ze tegenkomen als werkmateriaal te beschouwen: de gegevens van een ruimte, de beperkingen van een opdracht of het materiaal wat ze tegenkomen. Deze unieke werkwijze wordt blootgelegd in een uitgebreid interview met Jeroen Junte.

Dit is design?

Twintig objecten die je moet begrijpen

Alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn steeds vaker een artistiek statement. Ontwerpers zijn niet langer dienaars van de industrie, maar scheppers, of zelfs kunstenaars. Met name de laatste tien jaar heeft design zich gemanifesteerd als een vermenging van kunst, ambacht en massaproductie. In Dit is design? presenteert Jeroen Junte twintig iconische objecten van zowel Nederlandse als internationale ontwerpers, die iedere liefhebber zou moeten kennen en begrijpen. Zijn vlot geschreven essays en interviews en de veelheid aan prachtig beeldmateriaal geven je een overzicht van het actuele art design.

Hands on

Dutch Design in de 21ste Eeuw

Aan de hand van acht interviews met toonaangevende ontwerpers als Aldo Bakker, Joep van Lieshout, Maarten Baas en Christien Meindertsma laat dit boek zien dat het 21ste-eeuwse design blijk een herwaardering heeft van ambachtelijke productie, nieuwe digitale productiemethodes initieert, en flirt met de beeldende kunst. Met een overzicht van meer dan 200 ontwerpen besteedt het aandacht aan de grote uitdagingen voor de Nederlandse ontwerpers. Meer en meer wordt naar ontwerpers gekeken voor een antwoord op de welvaartsverschillen, milieuverontreiniging en grondstof schaarste. Het kritische en onderzoekende Dutch design kan een vanzelfsprekende rol spelen in het vormgeven van de toekomst. Dit boek is daarom niet alleen een actueel overzicht maar ook een verkenning van de toekomst.

UITVERKOCHT

Levende Forten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt als een parel verscholen in het Nederlandse landschap. Ooit was het bedoeld als de voornaamste verdedigingslinie van ons land – ingenieus gebruik makend van het water. Nu is het unieke historische erfgoed dat wacht op een nieuwe functie. De forten vormen de meest markante onderdelen van de linie. In Levende Forten schetsen Jeroen Junte en fotograaf Hans Van Rhoon een fraai beeld van de actuele en unieke herbestemming van vijftien forten, variërend van toneelstukken op Fort Vechten en wijnhandel in Fort Jutphaas tot ruige natuur op Fort Tienhoven.

bundels en verzamelboeken

Jeroen Junte heeft ook bijdragen geleverd aan diverse bundels en verzamelboeken:

The Amsterdam Canals

Photos: Chris Toala ; Texts Jeroen Junte

Mary Goes Wild – 25 jaar Dance in Nederland

Hoofdstuk 3.11 – ‘Flyers’
Hoofdstuk 3.12 – ‘VJ-s’

Looks Good, feels good

Hoofdstuk 14 – Essay ‘Design for Well Being’

Co-Evolution – Kiki van Eyck Joost van Bleiswijk

Dit is Meesterlijk – Tradioneel Vakwerk als inspiratie voor hedendaagse ontwerpers

Essay ‘Ik maak dus ik ben’